Vếu to là do bẩm sinh


 

0 Nhận xét

Bạn nên xem